Tietoa Dextra Koskiklinikasta

Arvomme

Arvomääritelmämme ilmentää tapaamme toimia tavoitteidemme saavuttamiseksi ja muokkaa toimintaamme yrityksemme sisällä ja suhteessa yhteistyökumppaneihimme. Seuraamme arvojemme toteutumista vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksin sekä sisäisin ilmapiirikartoituksin.

_DSC0178

ASIAKASLÄHTÖINEN – yksilöllisyys, luotettavuus, eettisyys

Asiakkaamme tarpeet ovat olemassaolomme perusta. Tarjoamme asiakkaan tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia. Palvelumme on ammattitaitoista ja toimintamme rehellistä ja luotettavaa. Myymme asiakkaalle vain sitä, mitä hän tarvitsee. Asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti.

KEHITTYVÄ – ennakoivuus, dynaamisuus, jatkuva oppiminen

Arvostamme tilanneherkkyyttä ja reagoimme määrätietoisesti ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Olemme avoimia uusille asioille ja kannustamme toisiamme luovuuteen. Kyseenalaistamme olemassa olevat ratkaisut ja olemme valmiita jatkuvasti parantamaan toimintatapojemme. Kannamme jokainen vastuun omasta ammatillisesta kehittymisestämme, jaamme omaa osaamisestamme muille ja kannustamme toisiamme oppimaan uutta.

TULOKSELLINEN – taloudellisuus, kannattavuus, vaikuttavuus

Turvaamme tulevaisuutemme kannattavalla toiminnalla. Vain tuloksellisuus takaa toiminnan jatkuvuuden, kaikkien toimiemme tulee tukea tätä.

MEIDÄN KOSKIKLINIKKA – kunnioitus, sitoutuneisuus, sisäinen asiakkuus

Toimintamme työtovereiden, esimiesten, alaisten, asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu keskinäiselle kunnioitukselle. Ilmaisemme avoimesti oman mielipiteemme ja perustelumme, mutta sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin. Meillä jokaisella on olemassa asiakas. Kannamme yksilönä vastuumme asiakkaastamme ja omasta työstämme. Kannustamme toisiamme yksilösuorituksiin joukkuepelissämme. Henkilöstö on suurin voimavaramme, josta syntyy osaamisemme ja maineemme.

Nopeasti lääkäriin joka päivä

Varaa aika netissä

tai soita

010 312 149

ma-pe 7-20
la-su 10-16

Oikea asiantuntija juuri sinulle

Siirry lääkärihakuun